Liczba odwiedzin strony: 17459 Osób na stronie: 3
 

ATS. Kancelaria adwokacka. Skrzypek T.

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 107 poz. 731 - Nadanie statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.) Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410 i Nr 264, poz. 2204) zarządza się, co następuje: § 1.  Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2.  Tymczasową siedzibą Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury jest, do dnia 31 grudnia 2009 r., Warszawa. § 3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r. ZAŁĄCZNIK   STATUT KRAJOWEGO CENTRUM SZKOLENIA KADR SĄDÓW POWSZECHNYCH I PROKURATURY Rozdział 1  Ustrój i organizacja Krajowego Centrum § 1.  1. Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, zwane dalej "Krajowym Centrum", działa na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410 i Nr 264, poz. 2204), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu. 2. Krajowe Centrum działa przez określone w ustawie organy. § 2.  Krajowe Centrum ma siedzibę w Krakowie z filią w Gdańsku. § 3.  1. W Krajowym Centrum tworzone są wydziały, a także samodzielne bądź wchodzące w skład wydziałów działy i sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy. 2. W skład Krajowego Centrum wchodzą:   1)   Wydział Szkolenia Ustawicznego Sędziów;   2)   Wydział Szkolenia Ustawicznego Prokuratorów;   3)   Wydział Szkolenia Ustawicznego Asystentów Sędziów, Referendarzy Sądowych oraz Urzędników Sądów i Prokuratury;   4)   Wydział Współpracy Międzynarodowej;   5)   Wydział Organizacyjny: a)  dział kadr,...
Monitor Polski 2002 Nr 37 poz. 572 - Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. z dnia 2 września 2002 r.) nr Z. 110-39-2002 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję Pana Henryka KOBIEROWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kolumbii.
KRS 0000321488 - AUTO BOSS SERVICE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AUTO BOSS SERVICE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-02-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BOCZNA 34 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA M. DĄBROWA GÓRNICZA M. DĄBROWA GÓRNICZA ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000321488
KRS 0000321487 - "SIGNUM" LEKARZE P. KOPROWSKI, M. MICHALCZYK, M. OLESIUK, E. PRZYBYŁO-SPÓŁKA PARTNERSKA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"SIGNUM" LEKARZE P. KOPROWSKI, M. MICHALCZYK, M. OLESIUK, E. PRZYBYŁO-SPÓŁKA PARTNERSKA SPÓŁKA PARTNERSKA 2009-01-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRASZEWSKIEGO 31 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ KRYNICA-ZDRÓJ NOWOSĄDECKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000321487
KRS 0000321486 - KRAJOWA IZBA RZECZOZNAWCÓW CHŁODNICTWA KLIMATYZACJI I POMP CIEPŁA - ODDZIAŁ W WARSZAWIE STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KRAJOWA IZBA RZECZOZNAWCÓW CHŁODNICTWA KLIMATYZACJI I POMP CIEPŁA - ODDZIAŁ W WARSZAWIE STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI STOWARZYSZENIE 2009-01-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WOLSKA 84/86/216 01-141 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
527-261-87-45 141729795 0000321486
KRS 0000321485 - STOWARZYSZENIE TREK
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE TREK STOWARZYSZENIE 2009-01-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PALISADOWA 48 58-316 WAŁBRZYCH WAŁBRZYCH WAŁBRZYSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000321485
KRS 0000321484 - ECLIPSE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ECLIPSE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2009-01-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OLSZAŃSKA 5 31-513 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
675-141-01-50 120846540 0000321484